chinese

14 Pins
 2y
Collection by
China, Chinese Language, Chinese, Seo, Chinese Language Learning, Chinese Language Writing, Learn Chinese, Status, How To Plan
Tìm hiểu về An cư lạc nghiệp 安居乐业 ān jū lè yè
Hanyu, Chinese Phrases, Chinese Lessons, Phrase, Chino
Tìm hiểu thành ngữ: Hữu danh vô thực 有名无实 Yǒu míng wú shí
Litter, Japan Tattoo, Knowledge, Text, Japan Painting
Tìm hiểu về thành ngữ Nhân định thắng thiên 人定胜天
there is a sign that says, khau thi tam phih kou shiin fei
Thành ngữ tiếng Trung: Khẩu thị tâm phi 口是心非
a sign that says, duy nga doc ton wei wu du zun
Duy ngã độc tôn là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của Duy ngã độc tôn 唯我独尊
a woman sitting at a table in front of a sign that says, quanc sae then hung
Thành ngữ Quốc sắc thiên hương 国色天香 guó sè tiān xiāng
Chinese Words, Mandarin Chinese, Mandarin Chinese Learning
Thành ngữ Phong hoa tuyết nguyệt 风花雪月 fēng huā xuě yuè
an image of a woman next to a tree with chinese characters on it's face
Học chữ Hán qua thơ
an old man is walking next to a young boy with chinese characters on the back
Học chữ Hán qua thơ
Hoa
Học chữ Hán qua thơ
Chini
Học chữ Hán qua thơ
Học chữ Hán qua thơ
Học chữ Hán qua thơ
Học chữ Hán qua thơ
Học chữ Hán qua thơ