Tham khảo

71 Pins
 2d
Collection by
Health, Cool Words, Health And Beauty, Medical, Healing
Summer Beach, Beach Summer
a car driving down the road in front of a sign that says, cac mo quan
5 Dấu hiệu cho thấy bạn rất hấp dẫn. Câu nói hay từ sách, trích dẫn hay, sách hay nên đọc, đọc sách, review sách hay, câu nói hay, sách, Đoàn Đức Đồng, phát triển bản thân #docsach #sachhay #reviewsach #sach #doanducdong #phattrienbanthan #caunoihay Reading, Funny, Life Teaching Quotes, Teaching Quotes, Top 100
5 DẤU HIỆU CHO THẤY BẠN RẤT HẤP DẪN
5 Dấu hiệu cho thấy bạn rất hấp dẫn. Câu nói hay từ sách, trích dẫn hay, sách hay nên đọc, đọc sách, review sách hay, câu nói hay, sách, Đoàn Đức Đồng, phát triển bản thân #docsach #sachhay #reviewsach #sach #doanducdong #phattrienbanthan #caunoihay