Sports

71 Pins
 2d
Collection by
Vũ Ngọc Sơn
Good tip for the sciatic nerve🥰
Vũ Ngọc Sơn
You need to know this tip ❤️ #vungocson #drson
Vũ Ngọc Sơn
Bài tập hỗ trợ T.rị Đ.au nhom cơ bả vai sau cùng #trieudongy #vatlytrilieu #chiropractic #gianco #shorts #dauvaigay
Giảm ngay cảm giác mỏi cổ vai gây bằng bài tập này cùng #trieudongy #chiropractic #shorts
Bài tập cải thiện hội chứng ống cổ tay (Carpal Tunnel Syndrome) tại nhà #trieudongy #shorts #chiropractic #chiropractor #vatlytrilieu #gianco #daucotay